Wetgeving

Europese verordening 1143/2014 - invasieve exoten

In ons land is sinds 1 januari 2015 de Europese verordening 1143/2014 van kracht. Met deze verordening wordt de invasieve exotenproblematiek aangepakt. Exoten kunnen een negatieve impact hebben op ecosystemen, biodiversiteit en onze gezondheid, wat vaak grote economische gevolgen met zich meebrengt. Door middel van preventie, vroege detectie en uitroeiing wil men de schade die invasieve exoten veroorzaken inperken.

Er werd een lijst opgesteld met exotische planten en dieren die een bedreiging vormen binnen de EU. Op deze lijst bevinden zich vijf rivierkreeften, waarvan drie soorten momenteel voorkomen in België:

Voor de soorten op deze lijst geldt vanaf 3 augustus 2016 een totaalverbod op bezit, handel, transport, teelt en uitzetten in de natuur. Particulieren die bovenvermelde rivierkreeften in aquaria houden, mogen deze dieren houden tot ze een natuurlijke dood sterven, op voorwaarde dat ze zich niet kunnen voortplanten* en dat ze in een gesloten omgeving worden gehouden. De dieren mogen dus niet kunnen ontsnappen, en het houden van deze soorten in tuinvijvers mag bijgevolg dus niet.

Commerciële voorraden mogen nog tot één jaar na opname in de lijst verkocht worden aan particulieren. Particulieren die gedurende dat jaar dergelijke dieren kopen, dienen zich te houden aan bovenstaande regels. Verkoop of overdracht van commerciële voorraden aan erkende instellingen is toegelaten tot twee jaar na opname in de lijst.

*Let op: De in de handel verkrijgbare marmerkreeften (Procambarus fallax f. virginalis) planten zich ongeslachtelijk voort via parthenogenese. Aangezien individueel gehouden marmerkreeften nakomelingen kunnen produceren, is het vrijwel onmogelijk om voortplanting te vermijden in gevangenschap. Tenzij je de dieren onvructhbaar maakt, mag je ze vanaf 3 augustus 2016 dus niet langer houden of verkopen. Wie marmerkreeften bezit, dient zich van deze dieren te ontdoen zonder ze vrij te laten in de natuur.

Voor meer info kan je terecht op de Ecopedia.be en op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. De volledige lijst met voor de EU zorgwekkende exoten vind je hier: lijst invasieve exoten

Bronnen: 
http://www.ecopedia.be/exoten_euverordening
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm