Californische signaalkreeft (Pacifastacus leniusculus)

Beschrijving

De signaalkreeft of Californische rivierkreeft is de meest verspreide exotische rivierkreeft in Europa. In ons land lijkt deze soort voorlopig enkel in Wallonië voor te komen. Deze soort verkiest ongeveer dezelfde biotoop als de Europese rivierkreeft. Er zijn verscheidene gevallen bekend waar beide soorten in het zelfde water samenleven. Toch moet de Europese rivierkreeft het onderspit delven in dergelijke situaties. De signaalkreeft groeit namelijk sneller dan de Europese rivierkreeft, en plant zich ook sneller voort. Hierdoor slagen signaalkreeften er doorgaans in volledige leefgebieden in te palmen, met de verdwijning van onze inheemse rivierkreeft tot gevolg. De signaalkreeft is een robuuste rivierkreeft? Ze is bruinachtige van kleur, de onderzijde van de scharen zijn rood. Het duidelijkste kenmerk is ongetwijfeld de witte vlek aan de bovenzijde van het schaargewricht. Bij sommige exemplaren is deze echter niet altijd even goed zichtbaar, zoals te zien is op de foto links hieronder. De soort wordt mede hierdoor soms verward met de Europese rivierkreeft. In dergelijk geval, kan je de signaalkreeft best herkennen aan zijn gladdere pantser, en het ontbreken van rode schaargewrichten, die de Europese rivierkreeft duidelijk wel heeft.

 

Geslachtsonderscheid

De geslachten zijn gemakkelijk te onderscheiden. Bij volwassen mannetjes zijn de scharen duidelijk groter dan bij de vrouwtjes. Vrouwtjes hebben daarentegen een breder achterlijf dan de mannetjes. Aan de buikzijde zijn bij de mannetjes duidelijk de gonopoden te zien. Dit zijn pootjes die aangepast zijn om tijdens de paring een zaadpakket over te dragen naar het vrouwtje. Een geoefend oog kan ook de geslachtsopeningen vinden. Bij een mannetje zitten deze aan de basis van de achterste looppoten. Bij vrouwtjes bevindt de geslachtsopening zich aan het derde paar looppoten.

Wetgeving

Deze rivierkreeft is onderhevig aan de Europese verordening Invasieve exoten. Bezit, handel, transport, teelt en uitzetten van deze soort in de natuur is bijgevolg verboden.