Soorten rivierkreeften in België

In België komt van nature slechts één soort rivierkreeft voor: de Europese rivierkreeft (Astacus astacus). In Vlaanderen is deze soort volledig verdwenen. Tegenwoordig treffen we enkel in Wallonië nog Europese rivierkreeften aan, maar ook daar zijn ze zeldzaam.

Voor zover we weten, komen er naast de inheemse rivierkreeft ook zes soorten exotische rivierkreeften voor in ons land. Eén van deze soorten is de Turkse rivierkreeft (Pontastacus leptodactylus). Deze rivierkreeft komt oorspronkelijk uit het oosten van Europa. Deze soort werd geïntroduceerd in België, en je kan ze op verschillende plaatsen in ons land aantreffen. Naast de Turkse rivierkreeft komen er nog een aantal soorten Amerikaanse rivierkreeften voor in onze contreien. De bekendste is ongetwijfeld de rode rivierkreeft (Procambarus clarkii). De meest voorkomende rivierkreeft in Vlaanderen is echter de gevlekte rivierkreeft (Faxonius limosus). In het Waalse landgedeelte komt ook de Californische signaalkreeft in overvloed voor. In 2019 werd voor het eerst de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus acutus) waargenomen in ons land en in 2020 werden de eerste populaties van de marmerkreeft (Procambarus virginalis) ontdekt.

Voor meer informatie kan je klikken op onderstaande links: