Video

 
  • Reportage over het onderzoek naar teelt van Europese rivierkreeft op Aqua-ERF (PlattelandsTV)

Bekijk hier de reportage over Aqua-ERF in het programma Boerenstebuiten:

  • Informatiefilmpje over invasieve exoten en de nieuwe aanpak ervan binnen Europa. Video News Release (VNR), 2013 (Engelstalig)

Invasieve uitheemse soorten kosten de EU naar schatting 12 miljard euro per jaar, wat de Europese Commissie dwingt tot een EU-brede aanpak van dit probleem. Het fenomeen dat optreedt wanneer planten en dieren door menselijk handelen bewust of onbewust geïntroduceerd worden in een nieuwe omgeving, waar ze zich vervolgens vestigen, voortplanten en verspreiden, veroorzaakt ernstige problemen voor de biodiversiteit. Het rechtsinstrument wil deze problematiek aanpakken aan de hand van een nieuw geharmoniseerd systeem en een omschakeliing van "genezen" naar "voorkomen". 

Dit filmpje bevat ondermeer een kort topic over de rode Amerikaanse rivierkreeft.

 

  • Reportage over het onderzoek van KAHO Sint-Lieven naar teelt van Europese rivierkreeft. AVS, 15/10/2011